بررسی انتخاب پنل خورشیدی بهینه با استفاده از نرم افزار PVSYST

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEECDSTS01_040

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی و تعیین پارامترهای موثر در حداکثر بهره وری پنل های خورشیدی در سه شهر تبریز، کرمان و تهران انجام شده است. بدین منظور ابتدا زاویه نصب و آزیموت بهینه پنل خورشیدی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی PVSYST در هر سه شهر تبریز، کرمان و تهران را پیدا کرده و سپس با داشتن آزیموت و زاویه بهینه به بررسی اثر نوع پنل ها پرداخته شد. برای انجام این کار ۱۰ عدد پنل با توان های متفاوت انتخاب گردید و مشخصات آنها در نرم افزار PVSYST وارد شد. با اعمال توان خروجی Kw ۱۰ ، خروجی نرم افزار را که شامل تعداد پنل های لازم برای رسیدن به توان مورد نظر است استخراج گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که زاویه بهینه برای سه شهر تبریز، کرمان و تهران به ترتیب ۳۳، ۲۹ و ۳۲ درجه و همچنین آزیموت بهینه نیز جهت دستیابی به حداکثر بازده پنل برای شهرهای تبریز و کرمان صفر و برای شهر تهران ۱- می باشد.

نویسندگان

محمد آهمند

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

سیاوش قریب

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

عبدالسلام ابراهیم پور

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران