مقایسه کیفیت خواب، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در ورزشکاران رشته کاراته و افراد عادی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 99

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF06_105

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف « مقایسه کیفیت خواب، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در ورزشکاران رشته کاراته و افراد عادی» انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کلیه جوانان ورزشکار در رشته کاراته و جوانان عادی شهر اراک بودند که تعداد ۱۵۰ نفر از آنها برای پاسخ به سئوالات پرسشنامه های کیفیت خواب پیتزبورگ(۱۹۸۹) سلامت عمومی گلدبرگ(۱۹۷۲)،کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(۱۹۹۱) به صورت در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (استفاده ازآزمون تی مستقل) که به کمک نرم افزار SPSS انجام شد؛ بهره گرفته شد.نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت خواب ورزشکاران رشته کاراته و افراد عادی تفاوت وجود دارد. همچنین بین سلامت عمومی ورزشکاران رشته کاراته و افراد عادی تفاوت مشاهده شد. از طرفی کیفیت خواب بین هر دو گروه نیز متفاوت بود.

نویسندگان

زهرا علی آبادی فراهانی

کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اراک، ایران