اقتصاد خلاق به عنوان یک عامل استراتژیک برای توسعه پایدار گردشگری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 411

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT05_053

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1401

چکیده مقاله:

صنعت گردشگری امروزه موتور محرکه اقتصاد است. این صنعت هم از راه فروش خدمات گردشگری و هم از مسیر تاثیرات بر سایر صنایع برای اقتصاد کشورها درآمدزایی می کند. تحرکی که گردشگری در اقتصاد ایجاد می کند عاملی برای توسعه اقتصادی خواهد بود. می توان کشورهایی نظیر اتریش، سوئیس و اسپانیا را مثال زد که به شدت اقتصادی متاثر از صنعت گردشگری دارند و تاثیرپذیری اقتصاد این کشورها از گردشگری در کنار عوامل مهمی نظیر وضعیت مترقیانه نهادی در این کشورها، عامل اصلی توسعه اقتصادیشان گردیده است. بنابراین می توان به صنعت گردشگری به عنوان یک عامل برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی نگاه کرد. در کنار همه ی ظرفیت های مثبت مدنظر، گردشگری می تواند با معایب و مشکلاتی نیز همراه باشد که مهمترین آن، آسیب های زیست محیطی و فرهنگی است. رشد و توسعه گردشگری باعث بالارفتن آمار تخریب ها، تضادهای فرهنگی و عدم پذیرش جوامع محلی می گردد که این امر حیات صنعت گردشگری را به خطر می اندازد. هدف توسعه پایدار گردشگری، رشدی است که ارزش های جامعه میزبان را به خطر نیندازد و صنعت گردشگری را با اخلال روبرو نسازد به نحوی که آیندگان نیز بتوانند از منافع رشد صنعت گردشگری بهره مند گردند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شده است تا این نقش برجسته شهرهای خلاق را با تکیه بر آموزه های اقتصاد خلاق در بستر توسعه پایدار بررسی و تحلیل کند. در پژوهش حاضر ابتدا گردشگری و آثار مثبت و منفی آن بررسی شده و سپس اقتصاد صنایع خلاق و شهرهای خلاق به عنوان موتور رشد و توسعه پایدار گردشگری تحلیل می گردد. اطلاعات این مطالعه از طریق منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. روش پژوهش در تحقیق حاضر نیز توصیفی تحلیلی است. در نهایت، با بررسی عاملین مهم اقتصاد خلاق و تجربیات سایر کشورها در زمینه شهرهای خلاق و فرهنگی و تشریح شاخص های موجود، این نتیجه حاصل شده است که الگوهای اقتصاد خلاق و شهرهای خلاق و نظارت بر حسن اجرای اصول آن، به گردشگری خلاق و پایدار منتج می شود که جامعه میزبان را از معایب توسعه گردشگری مصون می دارد.

نویسندگان

احمدرضا بختیاران

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران