مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی ترکیبات بیس فنولی با استفاده از محاسبات تئوری تابعیت چگالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 125

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT05_144

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1401

چکیده مقاله:

به دست آوردن خواص فیزیکوشیمیایی ترکیبات آلی از جمله فعالیت آنتی اکسیدان، واکنش پذیری و چربی دوستی با دقت بالا، هزینه کمتر و زمان کوتاه از اهداف شیمی محاسباتی است. در تحقیق حاضر با توجه به تهیه ترکیبات بیس-فنولی با نوآرایی فرایز تحت امواج مایکروویو در آزمایشگاه، به دست آوردن داده های ساختاری (طول و زاویه پیوندها و برهمکنش هیدروژنی درون مولکولی) و داده های الکترونی (سطوح انرژی HOMO و LUMO، شاخص الکتروفیلیسیته، شاخص نوکلوفیلیسیته) و چربی دوستی در تحقیق حاضر با استفاده از روش محاسباتی DF-B۳LYP/۶-۳۱۱+G(d,p) مدنظر قرار گرفت. در بخش آخر مطالعه، خواص آنتی اکسیدانی این ترکیبات با توجه به اینکه ساختار فنولی دارند با استفاده از دو مکانیسم انتقال اتم هیدروژن (HAT) و مکانیسم انتقال تک الکترون سپس انتقال پروتون (SET-PT) به طور مفصل موردبررسی و با داده های مولکول فنول مقایسه گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

صغرا محمدی محمدی

دانشجو دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

حمید سعیدیان

دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

عباس ملکی

دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

نیلوفر بهرامی پناه

دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران