تاثیر سوگیری رفتاری مدیران بر استراتژیهای حسابرسان در مواجه با ریسک حسابرسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDAA-1-3_002

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401

چکیده مقاله:

چکیدهحسابرسان در مواجه با ریسک حسابرسی و کاهش میزان دعاوی حقوقی از استراتژی های مختلفی نظیر افزایش سطح آزمونهای حسابرسی، افزایش بندهای شرط و تغییر صاحبکار استفاده می کنند. با توجه به اینکه مسئولیت تهیه صورتهای مالی شرکت بر عهده مدیران می باشد، ویژگی های رفتاری مدیران بر رویکردهای تصمیمگیری و ارائه اطلاعات تاثیر دارد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر سوگیری مدیران براستراتژیهای حسابرسان در مواجه با ریسک حسابرسی است. در این راستا نمونهای شامل۱۲۹مشاهده(سال-شرکت) تاثیر سوگیری رفتاری مدیران بر حقالزحمه ، تاخیر در ارائه گزارش، اظهار نظر بند تحریف و تغییر حسابرس بررسی شد. یافته ها نشان داد، تمرکز مدیران براهداف کوتاهمدت، شهرتطلبی و درصد بالای مالکیت مدیران منجر به تلاش ودقت بیشتری درفرآیند حسابرسی و افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین نتایج نشان داد، بیشاطمینانی و سنگربندی مدیران رابطه منفی و معناداری با تاخیر گزارش حسابرسی دارد. به این معنا که مدیران بیش اطمینان در تلاشند تا حق الزحمه کمتری برای حسابرسی پرداخت کرده تا بتوانند با کم کردن هزینهها، سرمایهگذاری بیشتری در داراییها داشته باشند. براساس یافته های پژوهش کوته بینی و خودشیفتگی مدیران رابطه مثبت و معناداری با بندهای شرط با اهمیت حسابرسی دارد. مدیرانی که در راستای کسب مزایا و ارتقای شغلی یا خودبرتربینی و کسب شهرت فعالیت می کنند، با دستکاری اطلاعات احتمال دریافت بندهای شرط با اهمیت از سوی حسابرس مستقل را افزایش می دهند. همچنین یافته ها نشان داد، ویژگی های رفتاری مدیران تاثیری بر تغییر حسابرس نداردThe Effect of Managers 'Behavioral Bias on Auditors' Strategies in the Face of Audit Risk AbstractIn the face of audit risk and reducing litigation, auditors use a variety of strategies, such as increasing the level of auditing tests, increasing clauses, and changing clients. Given that managers are responsible for preparing the company's financial statements, the behavioral characteristics of managers affect decision-making and information presentation approaches.Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of managers 'bias on auditors' strategies in the face of audit risk. In this regard, a sample including ۱۲۹ observations (year-company), the effect of managers' behavioral bias on remuneration, delay in submitting a report, commenting on the distortion clause and changing the auditor were investigated.Findings showed that managers 'focus on short-term goals, reputation and high percentage of managers' ownership leads to more effort and accuracy in the audit process and increase audit fees. The results also showed that managers' uncertainty and fortification have a negative and significant relationship with the delay of the audit report. This means that more confident managers are trying to pay less for auditing so that they can invest more in assets by reducing costs. According to the research findings, short-sightedness and narcissism of managers have a positive and significant relationship with condition clauses of audit importance. Managers who seek to gain benefits and career advancement or self-esteem and reputation gain by manipulating information increase the likelihood of receiving important condition clauses from the independent auditor. The findings also showed that the behavioral characteristics of managers have no effect on the change of auditor. 

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی: سوگیری رفتاری مدیران ، حق الزحمه حسابرسی ، تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی ، اظهارنظر دارای بند تحریف ، تغییرحسابرس

نویسندگان

نازنین بشیری منش

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

احسان مداح

گروه مدیریت دولتی، واحد بیرجند،دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند، ایران

فهیمه آگاهی

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • فهرست منابعاعتمادی، حسین، آذر، عادل و ناظمی اردکانی، مهدی، (۱۳۸۸)، ...
 • بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی [مقاله ژورنالی]
 • بشیریمنش، نازنین و صمیمی، امین، (۱۴۰۰)، خوانایی متنهای صورتهای مالی ...
 • حساسیگانه، یحیی، حسنی القار، مسعود و محمد، مرفوع، (۱۳۹۴)، بیش ...
 • رحیمیان، نظامالدین و حسنی القار، مسعود، (۱۳۹۴)، بررسی رابطه بین ...
 • طالع زاری، سمیه، عبدلی و محمدرضا،(۱۳۹۶). بررسی رابطه بین کوته ...
 • فرج زاده دهکردی، حسن و حیدری، ناهید، (۱۳۹۶)، بررسی رابطه ...
 • کاشانی پور، محمد و محمدی، منصور، (۱۳۹۶)، بررسی رابطه بین ...
 • گلخندان، ابولقاسم، (۱۳۹۶)، تاثیر آستانهای مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت ...
 • مرادی، جواد و باقری، هادی، ( ۱۳۹۳)، بررسی مقایسه ای ...
 • منصورزارع، مینو، بنی مهد، بهمن، وکیلی فرد، حمیدرضا و رهنمای ...
 • هداوندی میرزایی، زهرا، کیائی، علی و حاجیها، زهره، (۱۳۹۸)، رابطه ...
 • Ahmed, A. S. , Duellman, S. (۲۰۱۳). Managerial overconfidence and ...
 • Anderson, T. W. & Hsiao, C. (۱۹۸۲). Formulation and estimation ...
 • Anjos, F. and Kang, c. (۲۰۱۷). "financial expertise, and executive-firm ...
 • Barth, M. E., Konchitchki, Y., & Landsman, W. R. (۲۰۱۳). ...
 • Campbell, C. & Johnson, S. & Rutherford, J. & Stanley, ...
 • Chen, C. X., Gores, T., Nasev, J, (۲۰۱۳), “Managerial Overconfidence ...
 • Chen, Y., Lin, F. L., & Yang, S. Y. (۲۰۱۵). ...
 • Ham, c. , & Lang , M. , & Seybert, ...
 • Heaton, J, (۲۰۰۲), "Managerial Optimism and Corporate Finance", Financial Management, ...
 • Hsieh, T., Bedard, J. C. & Johnstone, K. M, (۲۰۱۴), ...
 • Johnstone, K. (۲۰۰۰). Client-acceptance decisions: Simultaneous effects of client business ...
 • Kim, M.(۲۰۲۱). Effects of managerial overconfidence and ability on going-concern ...
 • Mitra, S., Jaggi, B., & Al-Hayale, T. (۲۰۱۹). “Managerial overconfidence, ...
 • O'Reilly, C. A.; Doerr, B.; Caldwell, D. F.; and J. ...
 • Salehi ,mahdi , Tarighi,Hossein(۲۰۲۰) The effect of managerial overconfidence on ...
 • Sutrisno, P. (۲۰۱۹). CEO Overconfidence, Audit Firm Size, Real Earnings ...
 • Wesner, B. (۲۰۰۷). “Responding to the workplace Narcissist”. B.A. Thesis, ...
 • نمایش کامل مراجع