نقش مدیریت کلاس در تبیین فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 35

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDCBM-12-1_006

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی از جمله مشکلات عمده سیستم های دانشگاهی محسوب میشوند.  عوامل متعددی می تواند در شکل گیری اهمالکاری پژوهشی و فرسودگی تحصیلی نقش داشته باشند.  لذا این مطالعه با هدف مطالعه نقش مدیریت کلاس در تبیین فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی،  انجام گرفته است. روش کار: روش تحقیق توصیفی_همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان علوم پزشکی همدان می باشد، ۳۸۴ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت کلاس، فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که رابطه مدیریت کلاس با اهمالکاری پژوهشی (۲۴/۰-) با آماره ۱۸/۳- در سطح معنی داری ۰۱/۰ منفی و معنادار است. رابطه مدیریت کلاس با فرسودگی تحصیلی (۳۸/۰-) با آماره ۴۲/۳- در سطح معنی داری ۰۱/۰ منفی و معنادار است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان نمود که مدیریت کلاس در کاهش اهمالکاری پژوهشی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان می تواند نقش مهمی ایفاء کند. در نتیجه دانشگاهها، باید در زمینه فنون مدیریت کلاس،  به توانمندسازی اعضای هیات علمی مطابق با الزامات نوین سیستم دانشگاهی، اقدام نمایند.

نویسندگان

عباس خاکپور

Department of Educational Sciences, University of Malayer, Malayer, Iran

فرزانه عباسی

Department of Educational Sciences, University of Malayer, Malayer, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ghanbari S, Soltanzadeh V. The role of mediator emotional intelligence ...
 • Kristanto T, Chen W S, Thoo Y Y. Academic burnout ...
 • Ying L,Wang Y, Lin C, Chen K. Trait resilience moderated ...
 • Naami A Z.The Relationship Between Quality of Learning Experiences and ...
 • Noh H, Shin H, Lee S. Developmental process of academic ...
 • Korhonen J, Tapola A, Linnanmäki K, Aunio P. Gendered pathways ...
 • Fernández-Arata M, Dominguez-Lara S, Merino-Soto C. Single-item academic burnout and ...
 • Nazariyat F.The Relationship between Personality Characteristics with Mental Health and ...
 • Sepehrian Azar F. SELF- EFFICACY, ACHIEVEMENT MOTIVATION AND ACADEMIC PROCRASTINATION ...
 • Michałowski J , Koziejowski W, Droździel D , Harciarek M ...
 • Karimi Moonaghi H, Baloochi T, Beydokhti B. Academic Procrastination and ...
 • Yazıcı H, Bulut B. Investigation into the Academic Procrastination of ...
 • Balkis M. Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: ...
 • Ocak G, Boyraz S. Examination of the Relation between Academic ...
 • Kandemir M. Predictors of Academic Procrastination: Coping with Stress, Internet ...
 • Lowinger R J, Kuo B C H , Song H ...
 • Kármen H, Kinga S, Edit M, Susana F, Réka J. ...
 • Hen M, Goroshit M. The effects of decisional and academic ...
 • Abbasi I S, Alghamdi N. The Prevalence, Predictors, Causes, Treatments, ...
 • Ghosh R , Roy S. Relating multidimensional perfectionism and academic ...
 • Dura E, Balkis M. Procrastination, Self-Esteem, Academic Performance, and Well-Being: ...
 • Dicke T, Parker P D, Marsh H W, Kunter M, ...
 • Khajedadmir A, Nastiezaie N, Pourgaz A.The Relationship between Classroom Management ...
 • Voss T, Wagner W, Klusmann U, Trautwein U, Kunter M. ...
 • Dicke T, Elling J,Schmeck A, Leutner D. Reducing reality shock: ...
 • Khedri A R, Porshafei H. The relationship between teacher-class management ...
 • Kazemi S, Mohammadi Y, Raeisoon M R. Study of Classroom ...
 • Amin Yazdi S A, Ali A.The Effect of Classroom Styles ...
 • Koshan Z. Investigating the Relationship between the Style of Classroom ...
 • Salmela-Aro K, Savolainen H, Holopainen L. Depressive symptoms and school ...
 • Abdollapour M A, Dortaj F, Ahadi H. Psychometric Properties of ...
 • Khakpour A.the Role of Academic Capacity, Research Motivation and Perceived ...
 • Kline R B. Principles and practice of structural equation modeling. ...
 • Teo T, Noyes J. Explaining the intention to use technology ...
 • Freiberg H.J. Templeton S M, Helton S.Classroom Management: A Pathway ...
 • Ghanbari S, Soltanzadeh V. The role of mediator emotional intelligence ...
 • Kristanto T, Chen W S, Thoo Y Y. Academic burnout ...
 • Ying L,Wang Y, Lin C, Chen K. Trait resilience moderated ...
 • Naami A Z.The Relationship Between Quality of Learning Experiences and ...
 • Noh H, Shin H, Lee S. Developmental process of academic ...
 • Korhonen J, Tapola A, Linnanmäki K, Aunio P. Gendered pathways ...
 • Fernández-Arata M, Dominguez-Lara S, Merino-Soto C. Single-item academic burnout and ...
 • Nazariyat F.The Relationship between Personality Characteristics with Mental Health and ...
 • Sepehrian Azar F. SELF- EFFICACY, ACHIEVEMENT MOTIVATION AND ACADEMIC PROCRASTINATION ...
 • Michałowski J , Koziejowski W, Droździel D , Harciarek M ...
 • Karimi Moonaghi H, Baloochi T, Beydokhti B. Academic Procrastination and ...
 • Yazıcı H, Bulut B. Investigation into the Academic Procrastination of ...
 • Balkis M. Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: ...
 • Ocak G, Boyraz S. Examination of the Relation between Academic ...
 • Kandemir M. Predictors of Academic Procrastination: Coping with Stress, Internet ...
 • Lowinger R J, Kuo B C H , Song H ...
 • Kármen H, Kinga S, Edit M, Susana F, Réka J. ...
 • Hen M, Goroshit M. The effects of decisional and academic ...
 • Abbasi I S, Alghamdi N. The Prevalence, Predictors, Causes, Treatments, ...
 • Ghosh R , Roy S. Relating multidimensional perfectionism and academic ...
 • Dura E, Balkis M. Procrastination, Self-Esteem, Academic Performance, and Well-Being: ...
 • Dicke T, Parker P D, Marsh H W, Kunter M, ...
 • Khajedadmir A, Nastiezaie N, Pourgaz A.The Relationship between Classroom Management ...
 • Voss T, Wagner W, Klusmann U, Trautwein U, Kunter M. ...
 • Dicke T, Elling J,Schmeck A, Leutner D. Reducing reality shock: ...
 • Khedri A R, Porshafei H. The relationship between teacher-class management ...
 • Kazemi S, Mohammadi Y, Raeisoon M R. Study of Classroom ...
 • Amin Yazdi S A, Ali A.The Effect of Classroom Styles ...
 • Koshan Z. Investigating the Relationship between the Style of Classroom ...
 • Salmela-Aro K, Savolainen H, Holopainen L. Depressive symptoms and school ...
 • Abdollapour M A, Dortaj F, Ahadi H. Psychometric Properties of ...
 • Khakpour A.the Role of Academic Capacity, Research Motivation and Perceived ...
 • Kline R B. Principles and practice of structural equation modeling. ...
 • Teo T, Noyes J. Explaining the intention to use technology ...
 • Freiberg H.J. Templeton S M, Helton S.Classroom Management: A Pathway ...
 • نمایش کامل مراجع