ارزیابی احتمال موفقیت بکارگیری مدیریت دانش در پروژه های شرکت فولاد مبارکه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AIEC19_016

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه یک چارچوب پیش بینی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (FMCDM) ایجاد میکنیم تا به سازمانها کمک کند آگاهی خود را از عوامل تاثیرگذار حیاتی بر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در پروژه هایشان افزایش دهند و معیارهایی آنها قوت یا ضعف دارند را شناسایی کرد و با توجه به آنها استراتژیهایی برای بهره وری بیشتر مدیریت دانش پروژه به کار گیرند. این مدل شامل ۵ بخش است بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش ،پروژه تعیین اهمیت وزن عوامل تاثیر گذار به دست آوردن رتبه بندی احتمالی موفقیت تشکیل ماتریس SWOT و در نهایت تدوین استراتژیها برای رفع سوگیریهای ذهنی ، عدم قطعیت و ابهام در فرآیند پیشبین، از اعداد فازی مثلثی استفاده میشوند با ضرب کردن وزنهای اهمیت عوامل تاثیرگذار و رتبه بندی احتمالی موفقیت (شکست) ارزشهای پیش بینی شده موفقیت (شکست) تعیین میشوند تا سازمان متوجهشود که در چه قسمتهایی ضعف و در چه قسمتهایی قدرت دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش پروژه ، تصمیم گیری چند معیاره فازی ، مدیریت استراتژیک

نویسندگان

زهرا قاسمیان مبارکه

دانشجوی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت پروژه دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فاطمه سرمدی

دانشجوی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت پروژه دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر