بررسی روش های تحقیق در امور تربیتی و پرورشی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 350

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB13_099

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1401

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی انواع و تفاوت روش تحقیق در امور آموزش و پرورش اختصاص دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نظر ماهیت داده ها کیفی می باشد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسناد می باشد و ابزار تحقیق برگرفته از متون مختلف اعم از کتب، مقالات نمایه شده در نشریات معتبر و جستجوی اینترنتی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در رشته های علوم تربیتی، مشاوره و امور آموزش و پرورش بسیار حساس و مهم است. به طور کلی تحقیقات علمی از لحاظ هدف به سه دسته کاربردی و بنیادی تقسیم می شوند که گاهی به دسته سومی تحت عنوان توسعه ای نیز اختصاص داده می شود. تحقیقات از لحاظ گردآوری داده ها به صورت کمی یا کیفی هست. کمی بیشتر به ارقام و آمار ارتباط دارند. رشته های مهندسی بیشتر با روش های کمی سروکار دارند و رشته های علوم انسانی با روش های کیفی و تحلیلی اجرا می شوند. نتایج تحقیق نشان داد تحقیقات کمی در مباحث مهندسی کاربردی تر هستند و مطالعات کیفی در پژوهش های علوم انسانی کاربرد بیشتری دارند.

کلیدواژه ها:

روش تحقیق ، پژوهش علمی ، امور تربیتی ، امور پرورشی ، تحقیقات آموزش و پرورش.

نویسندگان

نسرین ابوی طرقبه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.