نگرشی بر اقتصاد در مهندسی قابلیت اطمینان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICGA03_040

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

تحلیل قابلیت اطمینان هر سامانهای نیاز به بررسی هزینه های مرتبط با آن دارد. هر صنعتی اساسا برای بقا خود احتیاج به سودآوری داشته و این مهم بدون حداقل بازده مثبت سرمایهگذاری انجام شده بر روی آن میسر نمیباشد. بدون شک هزینه و مخارج مرتبط با فرآیندهای قابلیت اطمینان، باعث افزایش هزینه های اولیه هر سامانهای شده و بدین منظور هر تولیدکننده/ سازندهای برای حفظ توان رقابت و مشتریان خود در بازار ناگزیر از متحمل شدن این هزینه ها به منظور حفظ و ارتقای قابلیت اطمینان محصول خود میباشد. میزان این هزینه در هر سامانه بستگی به هزینه آن سامانه و اهمیت کارکرد بدون خرابی آن دارد. از آنجایی که خرابی و شکست یک محصول میتواند هزینه های هنگفت مالی و جانی دربر داشته باشد، از این رو باید وزندهی مناسبی میان فاکتورهای قابلیت اطمینان و هزینه های ایجاد شده برقرار شود. در این مقاله، یک رویکرد کلی و مفهومی به موضوع اقتصاد در مهندسی قابلیت اطمینان فراهم گردیده و اثرات قابلیت اطمینان بر روی توابع هزینه و نحوه تخمین آنها ارائه شده است. و در نهایت، روند تغییرات و منحنی قابلیت اطمینان نسبت به هزینه های مختلف استخراج گردیده است.

نویسندگان

محمد نجفی

استادیار /پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

مهدی غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

حمید جعفری پناه

دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران .