ارتباط بین پارامتر های استاتیکی و دینامیکی سنگآهک دولومیتی تا دولومیت آهکی در ساختگاهسد رودبار لرستان

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 131

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC03_172

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

پارامتر های الاستیک سنگ ها یکی از موضوعات مهم در زمینه های ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسیمیباشد. مهمترین این پارامترها شامل مقاومت سنگ، مدول الاستیسیته، دانسیته سنگ، تخلخل و غیرهمیباشد. در این تحقیق با استفاده از نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی)مقاومت فشاری تک محوره،آزمایش پالس اولتراسونیک و آزمایش تعیین خواص فیزیکی( در ساختگاه سد رودبار لرستان که عمدتادر رده سنگهای آهک دولومتی تا دولومیت آهکی میباشد، خواص الاستیکی که از آزمایشهایدینامیک و استاتیک بدست آمده است، مورد بررسی قرار گرفته است. ارتباط ضریب پواسون و مدولالاستیک و دینامیک در دو حالت خشک و اشباع مورد بررسی قرار گرفته، همچنین ارتباط بین سرعتموج p و تخلخل مورد بررسی قرارگرفته است

نویسندگان

وحید زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

امید داودی جاجرم

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تهران