اثرات زیست محیطی نهشته های گوانو

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI24_102

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

گوانوها از منابع مهم مواد آلی در غارها محسوب میشوند. میکروارگانیسمها، مواد ارگانیک موجود در گوانو را تجزیه و منجر به پدید آمدن گازهای سمی CO۲، H۲S، NH۳- در هوای داخل غار و اسیدهای آلی و معدنی در نهشته های گوانو میشوند. آبشویی رسوبات گوانو به وسیله محلولهای اسیدی سبب تغییر فراوانی عناصر در گوانو و تغییر شیمی آب داخل غار میشود. آبهای اسیدی پدید آمده همچنین منجر به انحلال سنگهای کربناته بستر غار و تغییر سطح ایستابی آبهای زیر زمینی، با ریزش کف غار، و خشک شدن چشمه های پیرامون غار در منطقه میگردند.چشمه های کارستی تامین کننده آب آشامیدنی تعداد زیادی از مردم است. عبور آب از گوانوها سبب نامناسب شدن آب چشمه ها در منطقه میشود. آنالیز نمونه آب چشمه های نزدیک چنین غارهایی نشاندهنده بالا بودن غلظت بیش از حد استاندارد Ni، NO۳-، As، Pb و آلودگی میکروبی در این نمونه ها است. این آلودگیها خطرات قابل توجهی برای سلامت انسان و حیوانات به همراه دارند.

نویسندگان

هادی امین رسولی

گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

نسیم حقیقت جو

گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

شرمین ظاهری

وزارت آموزش و پرورش، دبیرستان صادق وزیری، سنندج، ایران