کاربرد روش وارون سازی همزمان لرزه ای در توصیف پارامترهای مخازن شیلی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 224

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI24_047

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

بسته به نوع ماده آلی و همچنین میزان پختگی کروژن منابع شیلی می تواند هم به عنوان شیل نفتی و هم شیل گازی شناخته شود. با پیشرفت در روشهای حفاری و تکمیل چاه، بهویژه حفاری افقی و شکست هیدرولیکی و تغییرات محسوس در اقتصاد انرژی دنیا، منابع شیل گازی در کشورهای دارای فناوریهای مربوطه مقرون به صرفه شده است. از این رو مطالعات گستردهای در نقاط مختلف جهان بر روی مخازن غیر متعارف شیلی در حال انجام است. به دلیل حجم زیاد آنها پیشبینی میشود این منابع سهم بزرگی از انرژی جهان را در آینده نزدیک تامین کند. با تحلیل و تفسیر پارامترهای الاستیکی و ژئومکانی کی استخراج شده از وارونسازی داده های لرزهای و اطلاعات چاه میتوان پارامترهای مهم شیلها نظیر میزان تردشوندگی سنگ شیل، محتوی کربن آلی را تخمین زد. منطقه با محتوی کربن بالا و ترد شوندگی بالا نقطه هدف برای عملیات حفاری خواهد بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

وحید کاملی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد لرزه شناسی، دانشگاه خوارزمی، گروه زمین شناسی کاربردی

علی میثاقی

استادیار، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی

محمدرضا آصف

استادیار، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی

علیرضا ساجدی

کارشناس ارشد ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف نفت