ایجاد و رعایت تفاهم نامه به عنوان یکی از صلاحیتهای موثر مربی گری بر امنیت و آگاهی تیمی در پروژه های صنعت ساخت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 192

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIS02_091

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه در دنیای رقابتی و پرریسک صنعت ساخت، داشتن یک مربی (کوچ) به همراه برنامه ریزی منظم برای مقابله با چالشها پیشرو میتواند مسیری برای توسعه مهارتهای رهبران و تیمها باشد. شرکتهای عمرانی جهت بهبود عملکرد، رشد و توسعه تیمشان از مربی گری به عنوان راهنمایی برای حل مسئله و مشکلاتشان استفاده کرده اند. از همین رو پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی رابطه صلاحیت ایجاد و رعایت تفاهم نامه با دیگر صلاحیتهای کوچینگ طبق استاندارد صلاحیتهای ICF در تیم درپروژه های پیچیده پرداخته است. داده های پژوهش کتاب و مقاله بود و تا رسیدن به اشباع نظری و کشف مضامین تحقیق ادامه یافت. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA۲۰۲۰(۲۰.۰.۵) تحلیل و از طریق خلاصهسازی در قالب کدگذاری انجام شد. نتایج نشان داد که مربی تیم باید صلاحیتهای لازم را داشته باشد تا بتواند عملکرد تیم را در پروژه های پیچیده ارتقا دهد. طبق نتایج به دست آمده ایجاد و رعایت تفاهم نامه در تیم منجر به تعهد سازمانی و مشارکت بیش از پیش کوچ در تیم میشود.

کلیدواژه ها:

مربیگری تیمی ، ایجاد و رعایت تفاهم نامه در تیم ، تحقیق کیفی ، بهبود عملکرد ، صنعت ساخت.

نویسندگان

علی کاتبی

استادیار، عضو هیئت علمی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی، تهران.

حمیده باصری باغ سیاه

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی، تهران.