مدلسازی اثر همزمان تنش حرارتی و بار ثقلی بر روی دال بتن مسلح

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 225

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIS02_028

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

آتش سوزی یکی از حوادث محتمل در سازه ها میباشد. به طور کلی، از وقوع آتش سوزی به عنوان یک حادثه قابل مدیریت باید پیشگیری نمود ولی در صورت وقوع این حادثه، تحلیل و بررسی اثر این حادثه بر روی معیارهای طراحی سازه ضروری است، از آنجا که هر عامل موثر بر مقاومت و تغییر شکل سازه باید در طراحی در نظر گرفته شود. در این مطالعه به بررسی اثر همزمان بار ثقلی و تنش حرارتی بر روی تغییر شکل دال بتن مسلح، پرداخته شده است. به منظور اجرای این امر، از روش مدلسازی با استفاده از نرم افزار آباکوس و تحلیل نتایج به روش اجزای محدود استفاده شده است. نتایج نشان دهنده افزایش در حدود ده برابری تغییر شکل بعد از اعمال تنش حرارتی در دماهای بالا در قیاس با حالت بدون اعمال تنش حرارتی است.

نویسندگان

علیرضا باقرشمیرانی

عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

محمدعلی عسگری

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست،دانشگاه شهید بهشتی، تهران.