تاثیر ارتباطات رسانه های اجتماعی آنلاین ابعاد ارزش ویژه برند بر مشارکت با برند در مقاصد گردشگری مورد مطالعه: هتل های ۴ تا ۵ ستاره استان مازندران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB12_066

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق مسافران هتل های ۴ تا ۵ ستاره استان مازندران هستند که حداقل یک بار از طریق محتوای تولید شده در رسانه های اجتماعی آنلاین سایت ، چنین هتل هایی را انتخاب کرده و در آنها اقامت داشته اند و تجربه اقامتشان را در چنین رسانه هایی به اشتراک گذاشته اند. تعداد جامعه آماری با توجه با نامحدود بودن تعداد گردشگر ان، برطبق جدول مورگان، تعداد ۳۸۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای انتخاب شد ند اما ۶۰۰ نفر درنظر گ رفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که به صورت الکترونیکی ایمیل ارسال و جمع آوری شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار Smart PLS بود. نتایج نشان داد که ارتباطات رسانه های اجتماعی تولید شده توسط سازمان های بازاریابی مقصد تاثیر مثبتی بر آگاهی درک شده از مقصد و تصویر درک شده از مقصد دارد. همچنین ارتباطات رسانه های اجتماعی تولید شده توسط گردشگران تاثیر مثبتی بر آگاهی درک شده از مقصد و تصویر درک شده از مقصد دارد. آگاهی درک شده و تصویر درک شده از مقصد تاثیر مثبتی بر کیفیت درک شده مقصد می گذار ند. کیفیت درک شده مقصد تاثیر مثبتی بر وفاداری به مقصد و مشارکت برند مقصد دار ند.

کلیدواژه ها:

ارتباطات رسانه های اجتماعی آنلاین ، ارزش ویژه برند ، مشارکت با برند ، مقاصد گردشگری

نویسندگان

مرضیه زنده دل

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملی انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی، ایران