مدیریت ریسک پروژه

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,450

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC01_043

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1385

چکیده مقاله:

بسیاری از پروژه ها که فرض می شود تحت کنترل هستند با ریسک به عنوان رخـدادی شـناخته نـشده روبـرو گردیده و مدیران پروژه ها کوشش م ی کنند آن را کنترل کنند . هدف از مدیریت ریسک این است کـه مـدیران پروژه ها اطمینان حاصل نمایند که ریسک و عدم اطمینان تحت مدیریت بوده و در نتیجه پروژه با مؤفقیت به اتمام می رسد . مدیریت ریسک افراد مسؤل را قادر می سازد تا ریسکهای محتمل را شناسایی نموده ،روشهایی که ریسکها تحت کنترل قرار می گیرندرا تعیین نمایند و هزینه های احتمالی استراتژی های کاهش ریسک ها را مشخص نمایند . این مقاله درصدد است بیان کند که چرا باید زمان و تلاش بسیاری برای برای به کـارگیری مـدیریت ریـسک صرف کرده و بر عوامل ریسک فائق آمد و این که چرا هر ک سی که با مدیریت پـروژه و یـا فعالیتهـای میـانی پروژه ها سر و کار دارد بایستی با مدیریت ریسک آشنا باشد .

نویسندگان

راحله نعمتی

شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو، تهران، ایران