بهینه سازی تکنیکهای پیش بینی به منظور دستیابی به یک زنجیره تامین کارآمد با تمرکز بر اثر ضربهشلاقی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_147

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

شاخصهای متنوعی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین وجود دارد اما شاخصهایی که بیشتر برای پایش عملکرد زنجیره تامین به کار می رود شامل شاخصهای هزینه ای و شاخصهای عملکردی می.باشد برخی از شاخصهای هزینه ای شامل هزینه های موجودی و هزینه های عملیاتی و برخی شاخصهای عملکردی شامل زمان ،تحویل احتمال ،دیر،کرد سطح سرویس و اثر ضربه شلاقی است شناسایی و بررسی عواملی که مانع تحقق اثربخشی مورد انتظار در زنجیره تامین میگردد ، دارای اهمیت فراوان هستند که از این عوامل میتوان به اثر شلاقی و سطح سرویس اشاره کرد در این مطالعه برروی اثر ضربه شلاقی و نحوه کاهش دادن این اثر با بهبود تکنیکهای پیشبینی برای دستیابی به یک زنجیره تامین کارا و همچنین ارتباط بین نوسانات موجودی و سطح سرویس دهی تمرکز می گردد.

نویسندگان

محمدحسین محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران