بررسی نقش IT در اشتغال و صنعت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 323

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME09_109

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۲ آزمون شده است . نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری پانل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در سطح کدهای دو رقمی ISIC نشانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت اثر منفی و معناداری بر اشتغال داشته است . بنابراین ، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش مشاغل غیر تخصصی در قیاس با ایجاد مشاغل تخصصی قویتر بوده است . در این مطالعه ، از متغیرهای ارزش افزوده واقعی ، دستمزد واقعی ، نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به عنوان هزینه استفاده از سرمایه ) و اندازه صنعت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است . ارزش افزوده و دستمزدهای واقعی مطابق انتظار نظری، بترتیب اثرات مثبت و منفی معنادار بر اشتغال داشته اند. نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی از هزینه استفاده از سرمایه ، اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد و بیانگر رابطه مکملی بین کار و سرمایه است . سرانجام، متغیر کنترل اندازه صنعت ، تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد.

نویسندگان