شناسایی و رتبه بندی راهکارهای بازاریابی و جذب مشتری در شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر استان اصفهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_241

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی راهکارهای بازاریابی و جذب مشتری در شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر استان اصفهان انجام شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها با توجه به ماهیت مسئله پژوهش از نوع کیفی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه و خبرگان و صاحبنظران حوزه بازاریابی استفاده شد و مصاحبه با خبرگان تا مرحله اشباع ادامه یافت. در نهایت از دیدگاه ۱۰ نفر در بخش کیفی استفاده گردید.برای غربال و شناسایی شاخص های نهایی از روش دلفی استفاده شده است. پژوهش حاضر با بررسی و دسته بندی کدهای توصیفی حاصل از متون مصاحبه، ۲۵ مقوله فرعی را شناسایی نموده و با توجه به شباهت و قرابت معنایی آنها، در ۵ مفهوم اصلی شامل:تولید محتوا با ارزش، بازاریابی تعاملی، مشتری محوری، هوشمندی رقابتی و پیشبرد فروش غیر مالی دسته بندی نموده است. به علاوه اولویت و رتبه بر اساس آزمون سوارا فازی SAW نشان داد شاخص استحکام محتوا با وزن ۰/۱۴۱ در اولویت نخست قرار دارد. شاخص صحت و درستی محتوا با وزن ۰/۱۲۳ در اولویت دوم قرار دارد. شاخص پاسخگویی به مشتری با وزن ۰/۱۰۲ در اولویت سوم قرار دارد.

کلیدواژه ها:

بازاریابی ، جذب مشتری ، شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر

نویسندگان

زهرا وظیفه

استادیار، گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، ایرا ن

حسین شاه پوری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، ایران