ارتباط سلامت معنوی با رفتار ارتقاء دهنده سلامت در مادران کودکان اوتیسم Relationship between spiritual health and health promoting behavior in mothers of autistic childeren

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 503

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF05_043

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: اختلال طیف اتیسم جزو اختالالت عصبی رشدی است که بر توانایی های شناختی و اجتماعی تاثیر می گذارند ۱ امروزه، ما با شیوع روزافزون طیف اوتیسم تا ۶.۰ درصد در جهان مواجه هستیم که می تواند چالش های زیادی را در آینده برای سازمان جهانی بهداشت ایجاد کند ۲تربیت کودک مبتال به اختلال طیف اوتیسم می تواند یک تجربه استرس زا برای والدین باشد ۳ خانواده های دارای کودک اوتیسم متحمل فشار روانی بالایی هستند. یکی از مهمترین ابعاد تاثیر گذار بر سلامت روان، سلامت معنوی میباشد. از طرفی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت سطح سلامت و خودشکوفایی را تقویت و حفظ می کنند. چنین رفتارهایی به عنوان عنصر اساسی در پیشگیری و مدیریت بیماری ها شناخته می شود ۴ این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی با رفتار ارتقاء دهنده سلامت در مادران کودکان اوتیسم انجام شد. روشکار: در این مطالعه مروری مطالعات انجام شده با جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه داده های الکترونیکGooglscholar, Sciencdirect, Sid ,Pubmed جستجو شدند و از موتور جستجویgoogleهم استفاده شد. در مجموع ۱۷۴ مقاله مرتبط یافت شد، ۲۱ مقاله بر اساس عنوان این پژوهش شناسایی شد و در نهایت بعد از اعمال معیارهای خروج و ورود ۱۶ مقاله برای بررسی انتخاب شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد در خانواده هایی که جو معنوی بالایی در خانواده حاکم است سطح سلامت خانواده بالاتر است. مراقبت از کودکان اوتیستیک زندگی مادران را به ارتقای معنویت سوق میدهد و آنها را قادر میسازد تا به فرزندان خود و خود کمک کنند تا در این فرآیند رشد کنند و اصلاح شوند . افزایش سلامت معنوی موجب بهبود رفتار ارتقاء دهنده سلامت در مادران کودکان اوتیسم میشود. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط تنگاتنگ سلامت معنوی و رفتار ارتقا دهنده سلامت بر مدیران جامعه در بحث سلامتی واجب است تا با آموزش و تاکید بر توجه به ابعاد معنوی و رشد معنویت در خانواده های کودکان دارای فرزند اوتیسم، موجب افزایش رفتار ارتقاء دهنده سلامت شده و در جهت ارتقاء روند درمان این کودکان و بهبود سطح سلامت در سطح جامعه گام بردارند.

کلیدواژه ها:

سلامت معنوی ، رفتار ارتقاء دهنده سلامت ، مادران ، اوتیسم

نویسندگان

فریده یوسفی زاده

کارشناس ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

مریم ابراهیم پور رودپشتی

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

لیلا قنبری افرا

دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران