تحلیلی بر ضرورت مدیریت دانش در آموزش عالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_283

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مقاله تحلیلی بر ضرورت مدیریت دانش در آموزشی عالی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است. ابتدا تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش، ضرورت مدیریت دانش، عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش، مدیریت دانش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، محیط یادگیری و آموزشی، فعالیتهای تحقیقاتی، فن آوری مبتنی بر دانش و نظریات پیرامون آن مطرح شد و سپس نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد موسسات آموزش عالی و چالش ها و مشکلات مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی گفته شد. بسیاری از سازمان ها در حال حاضر دارای ذخایر و مخازن دانش، بهترین رویه ها، اطلاعات خاص، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، هنجارها و فرهنگ مخصوص به خود می باشند. بنابراین سازمان ها نیاز به شناسایی مخازن دانش خود دارند و باید بر فرآیندها و سیستم های تمرکز کنند که کسب، تسهیم و همچنین خلق دانش را توسعه نماید. دانش باید به صورت اساسی در عملیات موثر روزانه مورد استفاده قرار گیرد و به سازمان ها در جهت رشد مداوم کمک نماید، هر چند اعضای سازمان نمی توانند همه دانش را جذب و استفاده کنند. دانشی که در سازمان به کار گرفته می شود به عنوان سرمایه فکری شناخته می شود. این پژوهش به تحلیلی بر ضرورت مدیریت دانش در آموزش عالی می پردازد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، سیستم های اطلاعات مدیریت ، محیط آموزشی ، آموزش عالی.

نویسندگان

مهشاد رستمیان

دانشجوی کارشناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران