خلق تصاویر نو در اشعار هوشنگ ابتهاج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 785

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP08_165

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

تصویرسازی در شعر، فرایندی است که در بستر آن، شاعر به کلمات، عناصر و اشیاء پیرامونی رنگی از حیاتمیبخشد. تصویر سازی اگرچه سابقه ای دیرین در ادبیات فارسی دارد، اما تا پیش از مشروطه عمده تصاویرششعری، عمدتا تصاویری عمومی و مشترک میان شاعرانی بوده که از سبک خاصی پیروی می کردند. اما همراهجنبش مشروطه و تحولات بعد از آن در جامعه ادبی ایرانی، شاهد ارتقاء، شخصی شدن، تحول و سیر تکاملیتصاویر شعری شاعران خصوصا در دهه های اخیر بوده ایم. بر این اساس اشعار شاعرانی چون هوشنگ ابتهاج اگرچهدر برهه ای از زمان، وامدار نگاه و اندیشه کلاسیک در خلق تصاویر است، اما با شگردهای گوناگون، صور خیال،تجلی گاه خلق تصاویر نو و تازه ای بوده است که تشبیه های زیبا و منحصر به فرد از ویژگی شاخص آنها بودهاست. عمده این تصاویر از سطح به سوی عمق حرکت کرده و از نظر مضمونی نیز متنوع بوده و نشانی از تحولاتو حوادث اجتماعی زمان زندگی شاعر دارد و اگرچه گاهی بسیار شخصی میشوند ولی می توان آن تصاویر رابرشهایی گویا از حوادث روزگار معاصر بشمار آورد.

نویسندگان

لیلا کباری قطبی

دانشجوی دکتری رشته ادبیات فارسی محض، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.