میکروکانالهای گاز-مایع: مروری برچالشها و کاربردها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT05_088

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، ریز سیالش که درواقع توسعه روشها و ابزارهایی برای کنترل، دستکاری و آنالیز جریانها در مقیاس های کوچک است، به دلیل مزیت هایی چون کاهش زمان موردنیاز، مصرف کمتر مواد، عملکرد بهتر، کنترل مناسب بر شرایط واکنش، قابلیت حمل بهتر و قابلیت یکپارچه سازی در زمینه های مختلف مانند فیزیک، شیمی، مهندسی و بیوتکنولوژی بسیار موردتوجه قرارگرفته است.اخیرا دستگاه های میکروساختار چند فازی مانند میکروکانال ها به منظور جایگزینی با تجهیزات متعارف در کاربردهای مختلف موردبررسی بیشتری قرارگرفته اند. این پژوهش مروری بر مطالعات تجربی در مورد انتقال جرم در میکروکانال های گاز-مایع را موردبررسی قرار میدهد. نقشه های الگوی جریان پیشنهادشده مقایسه شده اند. تحقیقات مرتبط با اثرات شرایط عملیاتی و هندسه ی میکروکانال در مورد انتقال جرم مورد بحث قرارگرفته است. مرور مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که تاثیرات پارامترهای هندسی به صورت گسترده مثل شرایط عملیاتی مورد بررسی قرار نگرفته اند و درنتیجه جنبه های مبهم اثرات پارامترهای هندسی هنوز وجود دارد.

نویسندگان

فرشاد راجی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

هادی شایسته

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

احمد رهبر کلیشمی

دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران