Abdullah Bosnevî Efendi (ö. ۱۰۵۴/۱۶۴۴) ve “Sırr-ı Yakin” Risalesi

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MES-4-9_005

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1401

چکیده مقاله:

Özet Abdullah Bosnevî, Balkanlarda İslam kültürünün yayılması üzerine büyük etkisi olmuş hicri on birinci asrın âriflerindendir. Nazari irfan sahasında, içlerinde en önemlisi Füsus şerhi olan çok sayıda eserin sahibidir. Sırr-ı Yakin risalesini; واعبد ربک حتی یاتیک الیقین “Yakine ulaşıncaya dek,Rabbine ibadet et.” Ayet-i şerifesini tefsir etmek üzere kaleme almış, eserde makam-ı Ahmedi ve yakinin manalarından bahsetmiş ve yakinin ölüm manasına geldiği görüşünü reddederek Şeyh’in Menakıbu’l-Ârifin kitabındaki iddialı sözlerine istinat edip, yakini, kadimin müşahede-i aynı manasında tefsir etmiştir.

کلیدواژه ها:

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ahmed Nigerî, Abdunnebi b. Abdurrasül, (hicri ۱۳۹۰), Câmiu’l-Ulûm fi Istılâhâti’l-Fünûn ...
 • Bağdadî, İsmail Başa, (hicri ۱۴۰۲), Hediyyetu’l-Ârifîn, Beyrut: Daru’l-Fikr ...
 • Câmî, Abdurrahman, (hicri şemsi ۱۳۷۰), Nefehâtu’l-Üns min Hadarati’l-Kuds, derleyen: Mahmud ...
 • Corbin, Henry, (hicri şemsi ۱۳۷۳), Tarih-i Felsefe-i İslamî, tercüme: Cevad ...
 • Cüneyd Şirazî, Muinuddin Ebu’l-Kasım, (hicri şemsi ۱۳۲۸), Şeddu’l-İzar fi Hatti’l-Evzar ...
 • Dehhoda, Ali Ekber, (hicri şemsi ۱۳۴۵), Logatnâme, derleyen: Muhammed Muin ...
 • Ezherî, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed, Tehzibu’l-Luga, derleyen: Abdusselam Hârun ...
 • Ferâhidî, Ebu Abdurrahman Halil b. Ahmed, (hicri ۱۴۱۰), Kitabu’l-Ayn, derleyen: ...
 • Firuzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakub, el-Kâmusu’l-Muhit, Beyrut: Dâru’l-Ceyl ...
 • Hacı Halife, (hicri ۱۴۰۲), Keşfu’z-Zünûn, Beyrut: Dâru’l-Fikr ...
 • Hancic, Muhammed, (hicri ۱۳۴۹), el-Cevheru’l-Esna fi Teracimi Ulema ve Şuarai ...
 • İbn Manzur, Ebu’l-Fazl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, (hicri ۱۴۱۲), Lisanu’l-Arab, ...
 • Kâfî, Hasan, (۱۳۸۹), Usülü’l-Hukm fi Nizâmi’l-Âlem, tahkik: Ali Ekber Ziyâî, ...
 • Lahmi İskenderî, Sediduddin Abdulmu’ti b. Ebi el-Senâî, (۱۹۵۴), Şerhu’l-Menâzili’s-Sâirîn, derleyen: ...
 • Sülemî, Ebu Abdurrahman, (hicri ۱۴۰۶ / ۱۹۸۶), Tabakâtu’s-Sûfiyye, Halep Suriye: ...
 • Tilimsânî, Afifuddin Süleyman b. Ali, (hicri şemsi ۱۳۷۱), Şerhu Menazili’s-Sâirin, ...
 • Zerkelî, Hayruddin, (۱۹۹۰), el-A’lâm, Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, ۹. baskı ...
 • Zübeydî, Seyyid Murtaza, Tâcu’l-Arus, Beyrut: Dâru Sâdır, yakîn maddesi ...
 • نمایش کامل مراجع