روایت پژوهی؛ برطرف کردن اختلال اضطراب و استرس دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهرستان آباده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 903

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_2150

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1401

چکیده مقاله:

موضوع اضطراب و استرس که یکی از مشکلهای اساسی در آموزش و یادگیری است که در رابطه با آن پژوهشهای زیادی نگارش و نوشته میشود. رویکرد کیفی .دارد و تاثیرات آن روی دانش آموز و سیستم آموزشی جای بسی تامل دارد هدف تحقیق حاضر بررسی و واکاوی مشکلات دانش آموزان است که برای تقویت و رشد دانش آموز لازم است حتما به آن توجه شود. منبع و روش جمع آوری داده ها و ابزار مورد استفاده ما مشاهده و یادداشتها و ۳ مصاحبه های نیمه ساختار یافته ۳۰ الی ۵۰ دقیقه ای با جامعه آماری ۱۱۰ تا از دانش آموزان پسر و ۹۰ دانش آموز دختر و ۱۵ تا از دبیران دوره متوسطه دوره اول و دوم و ایجاد پرسشنامه ۵۰ سوالی و پخش کردن آنها بین دو کلاس بود و ۱۱ مضمون به دست آوردیم که ۴ تا از آنها استخراج شد و شیوه نمونه گیری ما هم تصادفی بود که نتایج آنها توسط محققان از کدهای باز و کدهای محوری و انتخابی در این پژوهش به صورت تحلیلی و استنباطی بیان گردیده است. و شناسایی و تشخیص زود هنگام این اختلال گام موثری در پیشگیری این مورد خواهد بود و یافته مهم ما ارتباط معنادار بین داده های پژوهش ما بود که این رابطه بسیار صحیح و مبتنی بر واقعیت بود که به دست آمد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدسهراب حسینی

دانشجوی کارشناسی آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

محمدرضا پورپاکار

دانشجوی کارشناسی آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز