کرونا به مثابه مانعی فراگیر بر قراردادهای اجاره

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 230

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COQFH01_143

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

چکیده مقاله:

امکان استیفای منفعت در قرار داد اجاره به عنوان یکی از شروط اساسی در عقد اجاره مطرح است و آنگونه که فقها و حقوقدانان تصریح نموده اند چنانچه مانعی اساسی در برابر استیفاء منفعت ایجاد شود، اصل عقد خیاری شده و طرفین بر حسب صلاحدید خویش می توانند به استناد آن و جهت جلوگیری از ایراد ضرر نسبت به فسخ معامله اقدام نمایند، براین اساس جای پاسخ به این سوال است که آیا می توان با توجه به قرنطیه عمومی دوران کرونا ، خیار فسخ برای مستاجر در نظر گرفت؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی، پس از بررسی مفاهیم اساسی، نخست؛ به تبیین آراء فقهی در خصوص حق خیار ناشی از ایجاد مانع پرداخته سپس با تکیه بر ادله احصایی، نسبت به حل مساله مذکور اقدام نموده است و در نهایت با اثبات اشتراک دلیل، حکم به وجود حق خیار در شرایط قرنطینه عمومی ناشی از کرونا داده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی نوریان

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)