نقش بازاریابی الکترونیکی در توسعه و رشد صنعت گردشگری در ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_059

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام این ،پژوهش پیبردن به نقش بازاریابی الکترونیکی در توسعه و رشد صنعت گردشگری در استان اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان آژانسهای مسافرتی و کارکنان در قسمت رزرواسیون و بازاریابی هتلهای استان اصفهان به تعداد ۷۵۶ نفر بوده و تعداد اعضای نمونه انتخاب شده نیز ۲۵۵ نفر از کارکنان این مراکز است برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه روا و پایا و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فناورانه و سهولت استفاده درک شده بر پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک اثر مثبت و معنادار داشته و سهولت استفاده درک شده بیشترین اثر و عوامل فناورانه نیز کمترین اثر را دارند

نویسندگان

زویا زیتونی

کارشناسی ارشد تبلیغات و بازرگانی دانشکده صدا و سیما ایران تهران