بررسی رابطه بین کیفیت کنترل داخلی، معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 97

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_174

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت کنترل داخلی، معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در ۱۲۰ شرکت پذی رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ میباشد که داده های پژوهش به وسیله نرم افزار رهاورد نوین، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت های مالی شرکت ها جمع آوری گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که کیفیت کنترل داخلی تاثیر مثبتی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارد. همچنین هرچه کیفیت کنترل داخلی بهتر باشد، اثر بازدارنده قوی تر برای معاملات غیرعاد ی با اشخاص وابسته دارد و تاثیر منفی باقابلیت مقایسه صورت های مالی دارد.

کلیدواژه ها:

کیفیت کنترل داخلی ، معاملات با اشخاص وابسته ، قابلیت مقا یسه اطلاعات حسابداری

نویسندگان

سیده ام البنین حسینی

موسسه علمی کاربردی شمس

وحید اسکو

موسسه علمی کاربردی شمس