مروری بر تاثیرات خدمات پس از فروش بر رفتار خریداران خودروهای دست دوم با نگاهی بر مفاهیم برند و وفاداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_091

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش مروری بر تاثیرات خدمات پس از فروش بر رفتار خریداران خودروهای دست دوم با نگاهی به مفاهیم برند و وفاداری ا ست. ا ین پژوهش یک تحقیق کاربردی با روش ا سنادی می با شد . جامعه آماری آن شامل کلیه مقالات وپایان نامه های داخلی و خارجی منتشر شده در بستر اینترنت است که در زمینه این پژوهش منتشر شده اند. با توجه به بازه زمانی تحقیق و دسترسی های محققین، تعدادی از مرتبط ترین تحقیقات داخلی و خارجی به روش انتخابی مد نظر قرار گرفته و یافته های آنها جمع بندی و مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها ن شان می دهد که خدمات پس از فروش یک عامل کلیدی در تو سعه اعتبار برند و وفاداری به نام تجاری ا ست. نتایج همچنین از تاثیر مثبت و قابل توجه اعتبار برند، ارزش ویژه برند و وفاداری به نام تجاری بر تمایل به خرید محصولات دست دوم پشتیبانی می کند. ارزش ویژه برند نشان دهنده یک واکنش متفاوت و ترجیحی به تلاش های بازاریابی است که یک محصول در نتیجه شناسایی نام تجاری خود به دست می آورد. اگرچه متخصصان حرفه ای به طور جدی مشغول به کار هستند تا محصول خود را به عنوان یک برند منحصر به فرد ، جذاب و قوی معرفی کنند، اما در مورد ارزش ویژه برند در مورد محصولات دست دوم اطلاعات (تحقیقات) کمی در دست است. این مطالعه یک رویکرد تجاری برای دانشمندان دانشگاهی و مدیران بازاریابیارائه می دهد؛ زیرا این مطالعه به طور صریح تاثیر خدمات پس از فروش در توسعه اعتبار نام تجاری، وفاداری به نام تجاری، ارزش ویژه برند و تمایل به خرید محصول دست دوم را در نتیجه، بررسی می کند

کلیدواژه ها:

خدمات پس از فروش ، تمایل به خرید ، خودروهای دست دوم ، وفاداری بهبرند ، اعتبار و ارزش ویژه برند.

نویسندگان

داود بیگدلی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بصیر آبیک

علی ولی پور

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم رفتاری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بصیر آبیک