طبیعت گردی و توسعه محلی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 530

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_129

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

طبیعت گردی یکی از روش های توسعه ی محلی از طریق جذب گردشگر است. مطالعه ی حاضر با روش مطالعاتکتابخانه ای به بررسی و مرور ادبیات پژوهش در حوزه ی گردشگری بومی می پردازد. هدف از این پژوهش بررسیروشمند مطالعات و پیشرفت های اخیر در خدمات، حفاظت و سیاست های طبیعت گردی و توسعهی محلی، و اشاره بهچالشهای اصلی گردشگری بومی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شناسایی ظرفیت های طبیعی و امکاناتزیربنایی برای گردشگری بومی ضروری است و عواملی که توسعهی محلی را ارتقا می دهند عبارتند از: حفاظت ازمیراث طبیعی، ایجاد خدمات رفاهی و تفریحی، جذب مشارکت اجتماعی، جمعیت شناسی محلی و شناسایی ارزش هایفرهنگی. نتایج این مطالعه چهارچوبی برای افزایش سرمایه گذاری محلی ارائه می دهد که در بهبود تجربه یطبیعت گردی و گسترش مکان های تفریحی برای گردشگران، و همچنین در توسعه ی محلی اثرگذار است.

نویسندگان

ربابه چوپانی جویباری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران