توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_063

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که در سال های اخیر رو به توسعه گذاشته و روز به روز بر اهمیت آنافزوده می شوود که شواید دلی آن، رکود اقتصادی ناشی از رکود بخش کشاورزی در چند دهه اخیر در سطح روستاها باشد.تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام گرفت و نتایج آن نشان داد که گردشگری روستایی می تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال ودرآمد برای روستاییان، حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد. براساس نتایج تحقیق، گردشگری پایدار که خواهان رشد بلندمدت صنعت گردشگری بدون آثار مخرب بر زیست بوم های طبیعی است، قصد دارد اسیب های فرهنگی و محیطی را به حداقل رسانده، رضایت بازدیدکنندگان را فراهم ساخته و در درازمدت مقدمات رشد اقتصادی ناحیه را نیز فراهم آورد و راهی برای به دست آوردن تعادل و موازنه بین رشد نهایی گردشگری و نیازهای حفاظت و نگهداری منابع طبیعی باشد.

نویسندگان

زهرا برآبادی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه زنجان

سیدابوالقاسم برآبادی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان