واکاوی جرم شناسانه وندالیسم کیفری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 656

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SFILS03_009

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

صدمه ارادی به اموال عمومی و شخصی و تاسیسات، یک معضل کهن و اشنا خصوصا برای کسانی است که در شهر ها زندگی میکنند. مسیله وندالیسم معضلی شایان توجه است و می تواند تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی ایجاد کند تعریف وندالیسم با نظربراین واقعیت که ارزیابی این رفتار وابسته به رویکرد و منظر برگزیده برای سنجش این امر است پیچیده می نماید اما بطورکلیوندالیسم را می توان "هرگونه اقدام نابودگر علیه اموال و متعلقات عمومی و محیطی که منجر به تخریب یا کسر ارزش ان شود باانگیزه انتقام جویی و ابراز نفرت " تعریف کرد وجه افتراق اصلی وندالیسم از سایر اعمال و جرایم مشابه علیه اموال را می توان انگیزهغیرسودجویانه و ایذایی صرف بودن وندالیسم دانست. وندالیسم عموما به مثابه بزهکاری ای مختص به نوجوانان و جواناندرنظرگرفته می شود و بازتاب بحران های اجتماعی و معنوی، شکاف و تضاد طبقاتی، از خود بیگانگی، انزوا و عدم دریافت حمایتاجتماعی است لذا اتخاذ یک سیاست کیفری سختگیرانه ونامنعطف دراین خصوص کارایی لازم را نخواهد داشت.

نویسندگان

جهانگیر کمررودی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندران