درآمدی بر تبیین تطبیقی جرم تامین مالی تروریسم در ایران و ترکیه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 709

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SFILS03_008

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

مبارزه موثر با تروریسم که با جهانی شدن به بعد فرامرزی رسیده و یک معضل جدی امنیتی است، نیازمند همکاری های بینالمللی بوده و در این چارچوب اقداماتی برای مبارزه با تروریسم با مقررات بین المللی تدوین شده است. مبارزه موثر با تروریسمعمدتا از طریق حذف منابع مادی تغذیه کننده تروریسم انجام می شود. زیرا منابع مالی برای ادامه فعالیت و حیات سازمان هایتروریستی و انجام اقدامات تروریستی اهمیت بسیاری داشته و مورد نیاز است. سازمان های تروریستی و اقدامات تروریستیمی توانند از تعدادی منابع قانونی و غیرقانونی تامین مالی شوند، درنتیجه لزوما منابع مالی تامین شده نمیتواند غیرقانونی باشد.هدف از تحقیق حاضر تبیین قوانین مربوط به تامین مالی تروریسم در ایران و ترکیه و تطبیق آن برای آشکار شدن نقاط ضعفو قوت آن می باشد و با روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته ها نشان میدهند که دو کشور درزمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای وجوه اشتراک می باشند اما نمی توان از وجه افتراقی آنها هرچند جزئی چشم پوشی کرد.

نویسندگان

حامد قربانی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سمانه میرزایی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مراغه