ارتباط بازیهای آموزشی بر هوش دانش آموزان دوم ابتدایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_189

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور پاسخ به اینکه آیا بین بازیهای آموزش و هوش دانش آموزان ارتباط وجود دارد، صورت گرفت در این تحقیقکه جامعه آماری دانش آموزان دوم ابتدایی شهرستان تبریز بود بصورت تصادفی ۲۵ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدندو از پرسشنامه هوش چندگانه استفاده شد که پایایی و روایی آن سنجیده و اعتبار قابل قبولی داشتند از ضریب همبستگی پیرسون دراین تحقیق استفاده شد و ضریب حاصله که برابر با ۰.۸۸ درصد بود نشان می دهد بین آموزش های مبتنی بر بازی و هوش دانش آموزانرابطه ای همسو و مستقیم وجود دارد

کلیدواژه ها:

آموزش مبتنی بر بازی ، هوش ، بازی

نویسندگان

سعیده بابایی

آموزگار پایه دوم دبستان سما تبریز

عارفه بابایی

کارمند دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عا لی علم و فن آوری شمس تبریز