اولویت بندی ارزش های مورد انتظار شهروندان در هوشمندسازی ترافیک شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 61

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_092

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور اولویت بندی ارزش های مورد انتظار شهروندان در هو شمند سازی ترافیک شهری انجام شده است .این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مقایسات زوجی، بودهاست. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را کلیه مدیران شهری و مدیران ترافیک شهری در مشهد بودند. در این تحقیق ۷ نفر از خبرگان به روش هدفمند انتخاب شدند . برای رتبه بندی عوامل از تکنیک سلسله مراتبی AHP و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شده است . مطابق یافته های تحقیق، مدیریت شهری ، فناوری هو شمند ، آموزش و فرهنگ سازی ومدیریت منابع و بهره وری به ترتیب در رده های اول تا چهارم قرار دارند. به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل شناسایی شدند

نویسندگان

امیر رشیدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی تابران مشهد،ایران

هادی بستام

استاد یار موسسه آموزش عالی تابران مشهد، ایران