والد سالاری مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی براساس نظریات اریک برن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PERSI-18-31_004

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1401

چکیده مقاله:

هر فرد دارای مجموعه ای از الگوهای رفتاری خاصی است که معرف حالت روانی اوست، اما از آن جا که همین فرد در حالت روانی متفاوت، الگوهای رفتاری دیگری را بروز می دهد که غالبا متناقص با رفتار قبلی اوست، سبب پیدایش « نظریه حالات من» گردید اریک برن بنیان گذار تحلیل رفتار متقابل «حالات من» را به سه بخش والد، بالغ و کودک تقسیم می کند. طبق نظریه اریک برن «والد» یکی از سه حالت شخصیت انسان است که از والدین، یا الگوهای قدرت فراگرفته می شود «والد» به دو صورت والد حمایت گر مهربان و «والد» کنترل کننده مستبد ظاهر می شود. این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی و با استناد به تاریخ بیهقی و نظریات اریک برن رفتارهای «والدانه» امیر مسعود غزنوی را مورد تحلیل قرار می دهد از بررسی نتایج این پژوهش چنین استنباط می شود که امیر مسعود در بیش تر مواقع «بالغ» خود را حذف و از حالت «والد» مستبد خود تصمیم گیری می کند و رویکردهایی از جمله اظهار قدرت، تهدید و ارعاب و استبداد را ایجاد می کند.  

نویسندگان

نسرین عمران نژاد

دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران.

پروانه عادل زاده

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده زبان های خارجی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کامران پاشایی فخری

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران.