بررسی فرصت ها و پیامد های ایجاد سواد رسانه ای با استفاده از رهیافت های بلاک چین در مسیر تحقق توسعه پایدار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 299

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MILS02_004

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1401

چکیده مقاله:

داشتن آگاهی های درست، گام اول هرمسیری است؛ سوادرسانه ای کمک می نماید تا دانش درست از طریق ذینفعان واقعی حفظ و از طریق آنها به کل جامعه انتقال یابد. آگاهی ها و ارزش هایی که پیچیدگی اهداف درهمتنیده توسعه پایدار را تشکیل می دهند در تحقق درست برنامه ها و اقدامات نقش کلیدی و محوری ایفا می کنند و همین مهم موجب شده تا امروزه برای تدوین نقشه راه های منطقه ای توسعه پایدار آگاهی ها و ارزش ها در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی به یک اندازه مورد توجه قرار گیرند. سوادرسانه ای در واقع توانایی در زمینه های دسترسی، تحلیل، ارزیابی برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای در اشکال مختلف و تفکر انتقادی را شامل می شوند. اهمیت محوری ارتقا سواد رسانه ای در جوامع به ویژه با هدف آگاه سازی برای استفاده درست از منابع دانش و اطلاعات یک نیاز و ضرروت مبرم در علوم تصمیم برای ترسیم یک تصویر بزرگ شفاف در افق چشم انداز برنامه های توسعه ای سیستم های علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی محسوب می شود. فناوری بلاک چین برپایه قابلیت ها WEB.۳ به خلق ارزش با رویکردها مالی و محتوایی در زمینه های زنجیره تامین، زنجیره خلق ارزش، هوشمندسازی، مسائل عمومی جوامع و... می پردازد، برای مثال از مهم ترین کاربردهایی که تاکنون از این فناوری مورد استفاده قرارگرفته می توان به ارزهای دیجیتال، قراردادهای هوشمند، اوراق بهادار، ثبت و نگهداری اسناد و سوابق، اینترنت اشیا، رای گیری دیجیتال و... اشاره نمود. بلاک چین ها در شکل های مختلف غیرمتمرکز، متمرکز، خصوصی و عمومی یک فناوری ذخیره سازی دیجیتال الهام گرفته شده از ویژگی ها تجمیع در دفاتر کل توزیع شده هستند، فناوری ها بلاک چینی اطلاعات را به صورت بلوک ها رمزگذاری شده متصل به هم میان همه ی اعضای آن شبکه توزیع و به اشتراک می گذارند و از این طریق امکان هک، حذف و یا دستکاری اطلاعات را از بین می برند. از مزیت های عمده ای که این فناوری ارائه می دهد میتوان به فراهم ساختن شفافیت در بستری مطلوب برای جلوگیری از تغییردادن، هک شدن ویا جعل آثار، اسناد و سوابق اشاره نمود، و همین مهم در موجباتش می تواند به تسهیل ارائه خدمات مطلوب، به موقع و مناسب و ایجاد بستر شفاف علمی،آموزشی و فرهنگی در فضای مجازی کمک بسزایی داشته باشد. استفاده از فناوری های بلاکچین بستر و فضای محیطی شفاف، پویا و ساده ای را ارائه می دهند. از اصلی ترین پیامدهای این رهیافت ها در کنار دیگر ویژگی های ذاتی و به خصوص ویژگی تغییرناپذیری این فناوری، ایجاد و شکل گیری جریان های محتوایی، اعتباری و مالی شفاف و قابل نظارتی است که در راستا تحقق اهداف پایدار فراهم می شود. در این تحقیق با بررسی نقاط اشتراک و همبستگی فرصت ها و پیامدها ایجاد سواد رسانه ای و استفاده از بلاک چین در حوزه ها مختلف به اهداف توسعه پایدار پرداخته می شود. همچنین با پاسخ به پرسش هایی پیرامون چالش های موجود روش های سنتی مرسوم و چگونگی کمک رهیافت های بلاک چینی به این مسائل، با بیان مثال هایی از رهیافت ها و پیامدهای نمونه ها واقعی انجام شده سعی خواهیم نمود. در انتها با ترسیم و پیشنهاد چشم اندازی از تصویر بزرگ ایجاد سواد رسانه ای در سپهر این فناوری در حوزه های مختلف اهداف توسعه پایدار، به ملزومات مورد نیاز در تدوین نقشه راه به کارگیری از رهیافت های نوین بلاک چین برای ایجاد سواد رسانه ای در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار پرداخته می شود.

نویسندگان

ایرج جمشیدی

کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشگاه تهران

علی طهماسبی

کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشگاه تهران