جایگاه انفاق در مواجهه با بحران بیوتروریسم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 329

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BWNDCS01_062

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین اموری که اقتصاد اجتماع را با مشکل، معضل و بحران مواجه می کند و به عنوان یک بیماری اقتصادی می تواند تاثیرات مخرب و زیانباری را به جا گذارد، تجاوزگری است.بیوتروریسم نمونه ای از جنگ ها و بحران هاست، این تجاوز گری می تواند نسبت به آموزه های وحیانی و مخالفت با شریعت یا ظلم به دیگران و مانند آن ها باشد. از نظر قرآن هر گونه تجاوزگری به معنای ظلم و ستم خواهد بود و به طور طبیعی آثار و تبعات ناخوشایند را بر اقتصاد خانواده و اجتماع می گذارد؛ چنان که بنی اسرائیل با مخالفت و تعدی و تجاوز نسبت به آموزه های وحیانی و پیامبر خویش ، نعمت را به نقمت تبدیل کرده و اقتصاد اجتماع را به تباهی کشاندند و مورد غضب الهی قرار گرفتند. انفاق یکی از فضایل اخلاقی است که در اسلام به طور مکرر به آن سفارش شده و در قرآن کریم نیز به آن پرداخته شده است و گستره انفاق را از جهات گوناگون می توان تقسیم کرد، انفاق گاه در امور مادی و مالی و گاه در امورمعنوی است و گاهی واجب گاه مستحب می باشد. مصارف انفاق متفاوت است و در این مسیر موانعی بر سر راه انفاق کننده می-باشد؛ اما اگر انفاقی از روی شناخت و عشق و وظیفه انجام گیرد می تواند موانع را از پیش روی بردارد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. این تحقیق شامل مباحثی چون بررسی جایگاه انفاق در مواجهه با بحران بیوتروریسم است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد انفاق در مواجهه با بحران بیوتروریسم جایگاه خاصی دارد.

نویسندگان

هما زرگران

دانش آموخته سطح دو، مدرسه علمیه فاطمیه دامغان