سوگند بتی در حقوق ایران و مذاهب اهل سنت

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 381

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CLSJSR01_047

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از نگارش این پژوهش تبیین جایگاه سوگند بتی در دو حوزه قانون موضوعه ایران و مذاهب اهل سنت می باشد که محقق در آن به بررسی ماهیت و ساختار حقوقی سوگند و قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی سوگند بتی و همچنین به نقش سوگند بتی در ادله اثبات دعوا در میان مذاهب اهل سنت و حقوق ایران پرداخته است. روش تحقیق در پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و روش کار به صورت کتابخانه ای می باشد. اجمال و سکوت قانون مدنی درباره سوگند از یک سو و الزام قاضی به فصل خصومت از سوی دیگر موجب گردیده است که در قانون اساسی مجوز رجوع قاضی به منابع فقهی و نظرات و فتاوای علما برای دریافت حکم مسئله متنازع فیه پیش بینی گردد. با توجه به اینکه استدلال امری شخصی می باشد در نتیجه هریک از قضات در موارد مشابه در هنگام رجوع به منابع فقهی و نظرات علما برداشت و انتخاب متفاوت دارند. بر همین اساس امکان صدور آراء متفاوت از طرف محاکم در مورد مشابه امکان پذیر است. این نقیصه را می توان با بسط و گسترش مواد قانون بر طرف نمود. با مراجعه به کتب فقهی معتبر و بررسی نظرات و آراء بزرگان مذاهب و توجه به سیر تاریخی و تشخیص سیر تکاملی مباحث فقهی میتوان مطالب مورد نظر قانون در مورد سوگند بتئی و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی را تامین نمود. از سوی دیگر تجدیدنظر خواهی از رای مستند به سوگند قاطع دعوا از مصادیقی است که قانون گذار موضع صریحی در خصوص آن اتخاذ نکرده است. این پژوهش با مطالعه موضوع در کتب فقهی و تحلیل آن در حقوق موضوعه، اعلام می دارد که تجدید نظر خواهی از رای مستند به سوگند قاطع دعوا، حق مسلم محکوم علیه به شمار می رود و از سوی دیگر حکم قانون مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی فرجامی ممنوعیتی نسبی است که با عنایت به مبانی عقلی قابل توجیه است.

نویسندگان

محمداسحاق ملاصالحی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

عاطفه تخله

کارشناس ارشد حقوق خصوصی