ارزیابی مولفه های هوش تجاری شرکت های کوچک به روش تاپسیس فازی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 217

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CLSJSR01_004

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر اصطلاح هوش تجاری به عنوان فرایندی مهم در جمع آوری، دسته بندی، پردازش و تحلیل داده ها و اطلاعات مربوط به سازمانها و شرکتها مورد توجه قرار گرفته است که کاربردهای فراوانی نیز بر آن مترتب است. قائلین به کاربردی و کارآمد بودن این فرآیند، هوش تجاری را متشکل از مولفه ها و عناصری می دانند که هر کدام از آنها کارکرد ویژه ای داشته و داده ها و اطلاعات بخصوصی را تحت بررسی قرار می دهد. از این منظر مقوله هوش تجاری و ارزیابی آن در سازمانها و شرکت ها در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است.با این حال امروزه ارزیابی این مولفه ها به روش ها و طرق مختلف صورت می گیرد که هر کدام از این روشها از محاسن و معایب خاصی برخوردار است. با توجه به این موضوع این مقاله درصدد است که ه به بررسی مولفه های هوش تجاری با استفاده از روش تاپسیس فازی بپردازد. بدین منظور ابتدا نظر افراد حاضر در ۵ شرکت کوچک را که با سیستم هوش تجاری آن مستقیم در ارتباطند از طریق پرسشنامه ای که به روش فازی تهیه شده جمع آوری شده است، سپس از طریق نرم افزار Topsis Solver در فرآیند نرمالیزه کردن قرار گرفت و به تعیین نقاط ایده آل مثبت و ایده آل منفی و وزن دهی به مولفه ها پرداخته ش و در نهایت به مولفه ها با توجه به مقدار CC دسته بندی شدند و سپس میزان هوش تجاری هر شرکت را نسبت دیگران رتبه بندی شد. یافته ها نشان می دهد که در بین ۵ شرکت بررسی شده، شرکت لوله با وزن ۱۷۷/۰ بالاترین میزان هوش تجاری، سپس به ترتیب شرکت شیشه با وزنی معادل ۱۶۵/۰ در رده دوم، شرکت های کیسه و کارتن با CC یکسان و در نظر گرفتن فاصله تا نقطه ایده آل مثبت و منفی به ترتیب با وزن ۱۵۹/۰ در رده سوم و چهارم قرار دارند و در نهایت شرکت کابل با کمترین میزان هوش تجاری۱۳۲/۰ در رده آخر قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

هوش تجاری ، تاپسیس فازی ، فاصله تا نقاط ایده آل ، CC