مطالعه و بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی با تاثیر مولف عدالت سازمانی و تعارض بین کارکنان در سازمانها (نمونه موردی : منطقه ۱۰شهرداری تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF11_019

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

چکیده مقاله:

امروزه نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی و پیچیده ترین عنصر سازمان ها مطرح است، وجود همکاری و همدلی بین این منابع -ارزشمند از جمله مهم ترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمان ها است .اگر کارکنان احساس نابرابری کنند، منبع بالقوه عدم رضایت در سازمان خواهند شد و این امر به نوبه خود تبعات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت. یکی از عواملی که باعث علاقه مندی یا عدم علاقه مندبه شغل می شود، رضایت شغلی است. مدیریت تعارض مانند سایر رفتارهای سازمانی، به شدت از عوامل فردی، ساختاری، ارتباطی و غیره تاثیر میگیرد. این پژوهش با هدف بررسی مطالعه و بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی با تاثیر مولف عدالت سازمانی و تعارض بین کارکنان در انجام شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنانی است که در منطقه۱۰ شهرداری تهران مشغول به فعالیت می باشند، که این تعداد برابر ۷۰۰ نفر می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ۲۰۰ نفر در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی بطور همزمان روی هم رفته تقریبا ۲۸.۹% از واریانس رضایت شغلی را تبیین می نمایند.

کلیدواژه ها:

عدالت سازمانی ، تعارض بین فردی و رضایت شغلی

نویسندگان

اسحاق شیرمرد

کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی---- رئیس قسمت نوسازی اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه ۱۶