بررسی تغییرات میزان انتقال حرارت در تیوب های ساده و فین دار با استفاده از روش تغییرساختاری به صورت موردی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMMC04_031

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

چکیده مقاله:

امروزه در کلیه فرایند های پالایشی و فرایندی مطالعات گسترده ایی در حوزه انتقال حرارت مورد توجه و بررسی قرار گرفتهاست . عواملی چون میزان شدت جریان،دبی،کیفیت سطح سینک حرارتی درمجاورت با سیال،نوع سیال،وجودفین)تعداد ونوعفین(عوامل موثر در میزان انتقال حرارت می باشد .حال در این مقاله ضمن بررسی تحلیلی و محاسباتی و مدلسازی جهتمحاسبه تغییرات عوامل ترمودینامیکی و محاسبه میزان انتقال حرارت با استفاده از روش ساخت نمونه و ثبت و تحلیل داده هابه بررسی تغییرات انتقال حرارتی خواهیم پرداخت که ضمن اینکه سیال موردنظر هوا خواهد بود و آن را با سرعت های مختلفبه سمت تیوب روانه خواهیم کردومیزان انتقال حرارت و عوامل دیگر نیز تعیین خواهد شد . که در تحقیقات میزان فاصلهمتعارف و مطلوب برای لوله ساده و فین دار مشخص گردید

نویسندگان

عبدالحسین مبارکی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی اروندان

امین تاجدانی

استادیار موسسه غیرانتفاعی اروندان