اکتشاف و ردیابی ایزوتوپی حوضه آبریز طبس با هدف تامین آب نیروگاه زغال سوز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMMC04_024

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

چکیده مقاله:

منطقه زغال خیز مزینو در جنوب طبس در بخش شمالی زون ساختمانی کرمان واقع شده که شامل تریاس فوقانی تا ژوراسیک میانی است. زغال سنگ های ناحیه مزینو منبع اصلی تامین کننده سوخت جامد نیروگاه زغال سوز طبس است. در صورت استفاده از زغالسنگ به عنوان سوخت این نیروگاه، تامین آب نیروگاه، تا حدودی پیچیده تر از مسئله تامین زغال سنگ است؛ زیرا منطقه طبس از نظر منابع آبی فقیر است و آبهای زیرزمینی این منطقه از تغذیه سطحی نبوده بلکه از نواحی دوردست و در امتداد گسلهای بزرگ مانند گسل کلمرد تغذیه میشوند. هدف از انجام مطالعات اکتشاف آب به روش مطالعات ایزوتوپی در محدوده مورد مطالعه، تعیین سرچشمه، سن، ویژگی و ارتباط منابع آبی با یکدیگر است. نتایج بررسیها نشان میدهد مراکز تغذیه منابع آب، در نقاط دوری از منابع آب این منطقه قرار دارد. خاستگاه کلیه آبها در منطقه طبس سازندهای کربناته به ویژه سازند آهکی- دولومیتی شتری بوده و سازندهای غیرکربناته نقش کمی در این زمینه دارند. بر پایه آزمایشهای ایزوتوپی و شیمیایی، آبهای زیرزمینی قدیمی اند و آبهای تازه در این منطقه وجود ندارد . نمونه آبهای زیرزمینی در این منطقه فاقد اثر تبخیر بوده که نشاندهنده آن است که این آبها بر روی زمین جاری نبوده و در مراکز تغذیه در زمین نفوذ یافته اند.

نویسندگان

دلناز طلاکوب

کارشناس ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران.

محمد پرچکانی

کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران.