بهینه سازی انرژی در زمان بندی وظایف شبکه های اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتمتکاملی بهبود یافته

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC07_031

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

اینترنت اشیا یکی از محبوب ترین فناوری ها در دهه آینده است. پیش بینی می شود به زودی میلیاردها دستگاه با قابلیتارتباط داشته باشیم. به حداقل رساندن مصرف انرژی یکی از مهم ترین مشکلات در چنین شبکه های اینترنت اشیا است،عمدتا به این دلیل که گره های اینترنت اشیا در میدان با منابع انرژی محدود، غیرقابل اعتماد و متناوب توزیع می شوند.اگرچه زمینه کمینه سازی توان برای ماشین های مستقل بسیار غنی است، اما مراجع بسیار کمی در مورد کمینه سازی توانمشارکتی در سیستمی با گره های اینترنت اشیا زیاد وجود دارد. یک بحث مهم برای مصرف انرژی در این رویکردها، بحثزمان بندی کار است. در این تحقیق از زمان بندی کار در شبکه های اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم بهبود یافته سنجاقکبا در نظر گرفتن مولفه انرژی استفاده می شود و در نهایت معیارهای ارزیابی در این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد. نتایجنشان دهنده برتری رویکرد پیشنهادی نسبت به سایر روش ها می باشد

نویسندگان

طوفان طبسی

مدیر هنرستان، رسته شغلی هنرآموز اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان، اداره ناحیه ۲بندرعباس ایران