بررسی تاثیرات روش های مختلف خنک کاری و روانکاری درافزایش بهره وری فرآیند تراشکاری مواد سخت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC07_020

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

در سال های اخیر،تمایل به تراشکاری مواد سخت نسبت به سنگ زنیافزایش چشمگیری داشته است. ملاحظات مرتبط با تراشکاری مواد سختعبارتند از اصطکاک و تولید گرما در ناحیه ماشین کاری که برروی عمرابزار و کیفیت سطح تمام شده تاثیر بسزائی دارد. تحقیقات زیادی دراین خصوص صورت گرفته و برای غلبه بر مشکلات راه حل هایی ارائه شدهاست. در این مطالعات تاثیرات جنس ابزار، پارامترهای ماشین کاری،انواع سیالات خنک کننده و روش های خنک کاری و اثرات آنها بر رویعمر ابزار، زبری سطح، نیروهای برش و مورفولوژی براده مورد بررسیقرار گرفته است.این مقاله به بررسی جامع روی مایعات خنک کننده وروش های خنک کاری و روانکاری در فرآیند تراشکاری می پردازد.ومشخصا تاثیر آنها را بر افزایش بهره وری در فرآیند تراشکاری موردبررسی قرار می دهد. ویژگی هایی مانند هدایت گرمایی ضعیف ، مقاومتبالا در درجه حرارت های بالا، مقاوم به سایش زیاد و تخریب شیمیاییمود سخت باعث شده است که تولید گرما در ناحیه ماشین کاری تاثیراتمنفی بر ماشین کاری این مواد داشته باشد. لذا استفاده از روش هایخنک کاری و روان کاری در ناحیه ی ماشین کاری و کاهش گرمای تولیدشده منجر به ماشین کاری اقتصادی و موثر برای این مواد خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تراشکاری ، مواد سخت ، روانکاری ، روش های خنک کاری

نویسندگان

حبیب الله صفری

استادیار، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین. اسفراین، خراسانشمالی، ایران

محسن شهابی

مربی، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشکده منتظری، دانشگاه فنی و حرفه ایاستان خراسان رضوی، ایران