شبکه های انتقال و توزیع

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC07_003

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

ما در مقاله شبکه های برق رسانی و توزیع برق به معرفی بخشهای مختلف توزیع برق که شامل تولید، انتقال و توزیع برق استمی پردازیم. سپس به معرفی انواع پست های برق در دسته های پست زمینی و هوایی، انواع تغذیه سیستم های توزیع و محاسبهظرفیت ترانسفورماتور پست و هم چنین انواع ترانس های توزیع و شبکه های فشار قوی و فشار ضعیف خواهیم پرداخت ، امروزهانرژی الکتریکی به عنوان بخش جدا نشدنی از زندگی بشری، مهم ترین نقش را در چرخه صنعت جهانی بر عهده دارد. در واقع میتوان گفت، امروزه صنعت برق به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید. از مزایایانرژی الکتریکی نسبت به سایر انرژی ها می توان به انتقال نسبتا آسان، سهولت تبدیل به سایر فرم های انرژی، طیف وسیع کاربردو آلودگی کمتر آن در محیط زیست اشاره کرد. از معایب انرژی الکتریکی نیز می توان به عدم قابلیت ذخیره سازی آن به صورتعملی و کاربردی در حد گسترده اشاره کرد. شبکه انرژی الکتریکی جهت انتقال الکتریسیته از نیروگاه ها به محل مصرف، به سهبخش اصلی تولید، انتقال و توزیع برق تقسیم می شود. البته بخش دیگری به نام فوق توزیع نیز به این موارد اضافه می شود که بهدلیل هم پوشانی سطوح ولتاژی و شباهت زیاد روش های کارکرد و حفاظت آن با بخش انتقال، می توان آن را زیر مجموعه ای ازشبکه ی انتقال در نظر گرفت.

نویسندگان

مظاهر بیت سعیدی

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

محمد رضا زبیدی

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

ساهر بیت سعیدی

شرکت توزیع نیروی برق اهواز