جلوگیری از ایجاد تداخل کاربران و کاهش تعداد سوئیچینگ کانال در شبکه های رادیوشناختی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 153

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFSKU02_023

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

در شبکه های رادیو شناختی ، گروهی از کاربران ثانویه در نبود کاربران اولیه سعی می کنند با استفاده از تکنیک دسترسی فرصت طلبانه، بدون ایجاد تداخل از طیف استفاده کنند. اما بازگشت ناگهانی کاربران اولیه به طیف، باعث ایجاد تداخل کاربران و افزایش تعداد سوئیچینگ کانال در محیط پویا می شوند. در این حالت، جهت، پیش بینی تحرک طیف از روش های تحلیلی مانند مارکوف، نظریه بازی ها و... استفاده می شود. شبکه های رادیوشناختی، با چالش های فراوانی همچون جلوگیری از ایجاد تداخل کاربران و کاهش تعداد سوئیچینگ کانال روبه رو هستند که در این پژوهش، روش های متفاوت، برای رفع این چالش ها بررسی شده اند.

کلیدواژه ها:

شبکه های رادیو شناختی ، شبکه های سیار موردی ، تداخل ، کاهش سوئیچینگ کانال ، تحرک طیف.

نویسندگان

ساناز امیربیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، بخش مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

مهدیه قزوینی

دانشیار، بخش مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

امید عابدی

استادیار، بخش مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان