ارائه یک الگو جهت عارضه یابی شرکت های عمرانی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر فارس)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SEE-5-5_004

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

عارضه یابی روشی سیستماتیک و علمی جهت شناسایی، طبقه بندی و ریشه یابی عارضه ها و اثرات سوء آنها در کارکرد سازمان یا شرکتاز طریق تعامل نگاه از بیرون با نگاه از درون و تهیه و تدوین برنامه های کاری برای رفع آنها در سازمان می باشد. در این مقاله که به عنوانیک مطالعه موردی در شرکت جهاد نصر فارس صورت گرفته، از الگوی نهایی ارائه شده برای شرکتهای عمرانی با رویکرد EFQM بهمنظور شناسایی عارضه ها و ارائه راهکارها در دو حوزه توانمندسازها و نتایج استفاده شده است. در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل هایصورت گرفته، مهمترین شاخص های عارضه یابی و نیز مشکلات موجود در شرکت جهاد نصر فارس شناسایی و طی یک فرآیند نظرخواهی،ده پروژه بهبود که می تواند بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و توسعه مالی، اقتصادی و منابع شرکت جهاد نصر فارس ایفا نمایند راارائه و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این پروژه ها اولویت بندی گردیدند. در پایان، از میان ده پروژه بهبود، پروژه تدوینارائه و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این پروژه ها اولویت بندی گردیدند. در پایان، از میان ده پروژه بهبود، پروژه تدوین و اجرای برنامه جامع نوسازی ماشین آلات و تجهیزات با امتیاز نهایی /۰۲۶۹ به عنوان اولویت اول اجراء و پروژه بهبود مدیریت سهامداران و امور مجامع با ۸۵ درصد کمتر از اولین پروژه انتخابی، به عنوان اولویت آخر انتخاب شدند. همچنین پروژه P۱۰ ، با حدود ۱۱ درصداختلاف نسبت به اولین پروژه انتخابی به عنوان اولویت دوم و پروژه های P۷ ، P۲ و P۹ با ۵۲، ۳۲ و ۷ درصد اختلاف نسبت به اولویت آخردر رتبه هفتم تا نهم اولویت بندی اجرای پروژه ها قرار گرفتند و بین پروژه های P۱ و P۴ از این حیث اختلاف معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه ها:

عارضه یابی سازمانی ، مدل تعالی سازمانی EFQM ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، شرکت های عمرانی ، پروژه های بهبود.

نویسندگان

محمد امینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های کلان، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران

علیرضا رحمن ستایش

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران

سمیه لغوی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، استاد مدعو دانشگاه جامع علمی کاربردی، شیراز، ایران

هومن روشنایی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی-دارویی، واحد توسعه کسب و کار هلدینگ جهاد نصر فارس، شیراز، ایران

امید روشنایی

دکتری مهندسی شیمی، واحد توسعه کسب و کار هلدینگ جهاد نصر فارس، شیراز، ایران

سیدکمال هاشمی

مشاور هلدینگ جهاد نصر فارس، شیراز، ایران