مشارکت سیاسی زنان افغان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 87

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEZAN-1-4_007

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

تحقق عدالت اجتماعی از مهمترین مولفه های یک کشور دموکراتیک محسوب می شود، اما این موضوع زمانی میسر خواهد شد که زنان و مردان به صورت مساوی از فرصت ها و امکانات در تمامی عرصه های سیاسی اقتصادی و ا جتماعی برخوردار گردند. حضور و نقش فعال و معنادار زنان رابه عنوان شهروندان در روندهای سیاسی می توان از جمله شاخص های عدالت اجتماعی دانست. برای بررسی و واکاوی نقش زنان در سیاست، عنصر مهم بستر جامعه را از نگاه اجتماعی و اقتصادی باید درنظر گرفت. با توجه به همین موضوع، تعریف از مشارکت سیاسی زنان باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ زیرا تنها آمار و ارقام نمی تواند نقش و حضور و فعالیت و م شارکت سیاسی زنان را به معنی واقعی نشان دهد. اینکه زنان تاچه میزانی بتوانند سیاست ورز گردیده یا سیاست زده، منوط به این خواهد بود که آن ها به چه یمزانی بتوانند از فضای موجود استفاده بهینه نموده و در سطوح رهبری و تصمیم گیرندگی صاحب نفوذ شوند؛ نیز نخبگان تا چه اندازه اهمیت مشارکت معنادار زنان را درک نموده و به معنای واقعی در تصمیم گیری ها و نفع رسانی عمومی زنان، دخیل گردند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمیرا ثاقب

فعال اجتماعی