پروژه های سدسازی به چه منظور و در روند کدامین اهداف توسعه پایدار! - حلقه گمشده

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWI-1-1_013

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

ساختن سد در ایران، از دید باز همراه مورد نیاز و هراز گاهی مور بحث و انقادات بودهاست. لذا یکفیت سدهای ساخته شده با حرف هزینه های کلان و انرژی فراوان، در روندنتایج و پیامدهای حاصله، نسبت به خروجی عملکردهایمان در احداث آنها، از موضوعاتو نکته نظرات قابل تامل محسوب شده است.نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در این ارتباط، که به آن کمتر پرداخته شده، بی توجهیعدیده در ارزیابی و نادیده گرفتن تغییرات و عوارض بسیار وسیع حادث شده در منابعآبی کشور، مجور تغییر زیست بوم - اکوسیستم، نارسایی و ناکار آمدی بهینه اهداف درجهات اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگ می باشد. که بیان نمونه بارز آن در بعدمسائل اجتماعی و فرهنگ، تاثیرات منفی بجا مانده روانی در اجبار به جابجایی جمعیت،منجر به مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرها، ایجاد تغییرات عمده در تعلقات سنتی،نوع و روش سبک زندگی، آئین و با ورها و زبان آنان و... بوده می باشد. که ناگواری هایبس عدیده ای را رقم زده است. لذا فارغ از سمینارهای بی اثر با گفتمان های بی اثرسالیان های، در پیش گیری تداوم معضلات فراهم شده فوق، الزام به پیچیدن نسخه ایموثر در برون رفت از باتلاق بحران پیش روی دردهای پیچیده مدیریت منابع آب درایران فرا رسیده و آن اهمیت دادن به گستره پیوند مباحث کاربردهای ساخت و اثراتفیزیکی آن، در بالا دست و پایین دست در بررسی مقیاس حوضه آبریز از دیدگاه اقلیمی،با قید اولویت در پیدایش ایده طرح، نیازمند با زندگی همه جانبه و بینش فراتر در انجاماستانداردهای مطالعات اجتماعی و زیست محیطی، متعاقب فنی و اجرایی آن می باشد.در این راستا امید است در لوای همگامی جهادی مدیریت بهم پیوسته منابع آب، درهویت بخشیدن طرح جامع آمایش سرزمین، بتوان براساس آن مشخص شود، به دلیلماهیت باز دارنده و حذف سدهای ناکارآمد، چه پروژه ای در کدام منطقه با احراز اصالتمشخصه بهینه اهداف، در بطن بهره وری کارآمد و عدالت و حقانیت همه سو به اجرا در آید.

کلیدواژه ها: